NOVINKY:

21.03.14:
Zmena č.1 ÚPN Beloveža

28.05.12:
Návrh ÚPN Nižná Voľa

20.09.10:
PaR ÚPN Nižná Voľa

02.09.08:
Návrh ÚPN Kalnište

Okrúhle ÚPN-O

Dokumentácia:

 • Textová časť

 • Širšie vzťahy

 • Komplexný urbanistický návrh

 • Urbanistický návrh zastavané územie

 • Urbanistický návrh zú - Šapinec

 • Návrh dopravy a vod. hospodárstva

 • Návrh dopravy a vod. hosp. - Šapinec

 • Návrh energetiky

 • Návrh energetiky - Šapinec

 • Ochrana prírody a krajiny

 • Verejnoprospešné stavby

 • Verejnoprospešné stavby - Šapinec

 • Zábery PPF a LPF

 • Zábery PPF a LPF - Šapinec

 • Záväzná časť

 • Záväzná časť schéma

 • Záväzná časť schéma Šapinec